Karasova_Nikola
Karasova_Nikola
Download
Download this document

Mgr. Nikola Karasová


Affiliation: Department of Russian and East European Studies, Charles University


Position: Ph.D. Candidate


Research interests: contemporary history, post-conflict societies, political extremism, authoritarianism, populism, conspiracy theories, Orthodox Church of Greece


Regional focus: Greece and South-East Europe


CONTACT:

Office: J3081 (Jinonice Campus)

Email:

https://cuni.academia.edu/NikolaKarasova


Curriculum Vitae


Selected academic publications

1. “Řecko [Greece]”, in Populismus v časech krize [Populism in the Time of Crisis], eds. Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian (Praha: Karolinum, 2017), 24-38.


2. “Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize [The Orthodox Church of Greece and its Interpretation of the Greek Economic Crisis]”, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016).


3. “Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize [People's Association – Golden Dawn: Greek Far-Right in Times of Crisis]”, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73-98.


4. “Bělorusko [Belarus]”, in Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy [Returns: Postwar Reconstruction of Jewish Communities in Central East, South East and East Europe], eds. Kateřina Králová, Hana Kubátová (Praha: Karolinum, 2016), 271-285.


5. KRÁLOVÁ, Kateřina – KARASOVÁ, Nikola. “Řecká krize a zahraniční intervence [Greek Crisis and Foreign Intervention]”, in Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism: Empires and the Others in Eastern and South-Eastern Europe], eds. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (Praha: FF UK, 2015), 67-84.


6. “Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě” [Contemporary Greek Far-Right in Historical Perspective], Slovanský přehled 101 (2015): 2, 357-385.


7. KRÁLOVÁ, Kateřina – KARASOVÁ, Nikola. "Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen in Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, eds. Ulf-Dieter Klemm, Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608) (Bonn: BPB, 2015), 299-325.


8. “Průběh a důsledky řecké krize [Evolution of the Greek Economic Crisis and Its Consequences],” Neograeca Bohemica 14 (2014): 89-104.

Karasova_Nikola

Mgr. Nikola Karasová


Affiliation: Department of Russian and East European Studies, Charles University


Position: Ph.D. Candidate


Research interests: contemporary history, post-conflict societies, political extremism, authoritarianism, populism, conspiracy theories, Orthodox Church of Greece


Regional focus: Greece and South-East Europe


CONTACT:

Office: J3081 (Jinonice Campus)

Email:

https://cuni.academia.edu/NikolaKarasova


Curriculum Vitae


Selected academic publications

1. “Řecko [Greece]”, in Populismus v časech krize [Populism in the Time of Crisis], eds. Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian (Praha: Karolinum, 2017), 24-38.


2. “Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize [The Orthodox Church of Greece and its Interpretation of the Greek Economic Crisis]”, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016).


3. “Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize [People's Association – Golden Dawn: Greek Far-Right in Times of Crisis]”, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73-98.


4. “Bělorusko [Belarus]”, in Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy [Returns: Postwar Reconstruction of Jewish Communities in Central East, South East and East Europe], eds. Kateřina Králová, Hana Kubátová (Praha: Karolinum, 2016), 271-285.


5. KRÁLOVÁ, Kateřina – KARASOVÁ, Nikola. “Řecká krize a zahraniční intervence [Greek Crisis and Foreign Intervention]”, in Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism: Empires and the Others in Eastern and South-Eastern Europe], eds. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (Praha: FF UK, 2015), 67-84.


6. “Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě” [Contemporary Greek Far-Right in Historical Perspective], Slovanský přehled 101 (2015): 2, 357-385.


7. KRÁLOVÁ, Kateřina – KARASOVÁ, Nikola. "Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen in Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, eds. Ulf-Dieter Klemm, Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608) (Bonn: BPB, 2015), 299-325.


8. “Průběh a důsledky řecké krize [Evolution of the Greek Economic Crisis and Its Consequences],” Neograeca Bohemica 14 (2014): 89-104.